Лента новостей

Инвестиции в недвижимость Европы: тенденции 2017 года
Для инвесторов: обзор ключевых рынков европейской недвижимости в 2017 году. Недвижимость в Германии Доля недвижимости Германии в ВВП страны сегодня составляет 9,8%. Недвижимость в Германии отличалась

Кредит под залог недвижимости
Необходимость в займе финансовых средств может возникнуть как у частного лица, так и предприятия. Сегодня кредитование не является особенной проблемой и, например, получить кредит под залог недвижимости

Недвижимость новая рига
Хотите почувствовать себя королями? Хотя нет, так наверное могут жить только боги недвижимость новая рига. Элитный поселок с замечательной архитектурой, открытым спа, бассейнами, фонтанами. Все находиться

Коммерческая недвижимость в Новокузнецке
Перейдем к оканчивающему шагу – оформлению сделки по продаже. Этот процесс также является очень сложным и трудозатратным. Поначалу подписывается соглашение, в каком прописываются сроки реализации объекта,

«Недвижимость» / Госкорпорации отказано в эффективности
По результатам проверки Счетной палатой деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ( Фонд ЖКХ), площадь аварийного жилья в стране выросла на 1,6 млн. квадратных метров

Лизинг недвижимости
Обычно компании берут аванс - 10-20 % со ставкой удорожания 6-8 %, иногда 10-12% в год на срок от 2 до 10 лет, предлагая различные варианты графиков лизинговых платежей. занимаются примерно десяток компаний

Специалист по недвижимости
Наша компания стремиться дать широкие возможности, удобство в работе без лишних трат всем участникам рынка недвижимости Крыма. Аренда квартир, комнат, коттеджей, продажа в Санкт-Петербурге Гильдия риэлторов

Коммерческие помещения | Жилье, недвижимость > Коммерческие помещения | Киев | SLANET
class="top_line"> id="topnav"> class="subcolumns" id="logonav"> id="nav demo" class="hlist"> id="topnav"> id="header_tab"> id="content"> class="c75l"> class="c25r"> class="subcolumns"> class="c75l">

Юрист по недвижимости
При осуществлении такой юридически сложной и трудоемкой сделки, как покупка или продажа квартиры или участка земли, достаточно часто возникает необходимость обращения за специализированной юридической

«Почему проверка недвижимости обязательна перед ее покупкой?»
Проверка недвижимости и покупка такой недвижимости – обязательные элементы при совершении сделок с новостройками. Покупка квартиры, дома, земли – это достаточно выгодное вложение средств. Не каждый день

Особливості бухгалтерського обліку ОСББ

Опубликовано: 12.01.2019

видео Особливості бухгалтерського обліку ОСББ

ОСББ. Ініціaлізaція дaнних кoмпaнії ОСББ в системі Облік SaaS. Крoк 2

Яку фінзвітність складають ОСББ


Чи мoже гoлoвa ОСББ прaцювaти без зaрплaти - Кaвин Мaр'янa

ОСББ є юридичною особою – неприбутковою організацією, тому зобов'язане вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно із законодавством ( ч. 1 ст. 2 Закону № 996 ).

Положення ч. 3 ст. 11 Закону № 996 визначають, що неприбуткові підприємства, установи та організації подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Відповідно, неприбуткові організації повинні подавати фінзвітність згідно з П(С)БО 25 .

Проте Мінфін досі не підкоригував норми П(С)БО 25 , і в ньому зазначені умови не реалізовано. Однак пріоритет у цьому питанні має Закон № 996 , що підтверджують і контролери, які пропонують складати неприбутковим організаціям скорочену фінзвітність (див. роз'яснення з розділу 102.23.02 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Здебільшого ОСББ складають Спрощений фінансовий звіт СМП ( ф. № 1-мс та № 2-мс ). Пов'язано це з тим, що згідно з пп. 2 п. 2 розд. І П(С)БО 25 Спрощений фінансовий звіт СМП (ф. № 1-мс та № 2-мс) подають СМП – юридичні особи, які відповідають критеріям мікропідприємництва.

Також слід зважати на те, що з 01.01.2018 для класифікації суб'єктів господарювання задля складення фінансової звітності застосовується термін "мікропідприємства" ( ч. 2 ст. 2 Закону № 996 ). На цей термін зараз необхідно орієнтуватися і стосовно подання фінансової звітності згідно з П(С)БО 25 .

До підприємств у ч. 1 ст. 1 Закону № 996 зараховують юридичних осіб, які створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. До мікропідприємств відносять підприємства, показники яких на дату складення річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

– балансова вартість активів – до 350 тис. євро (за результатами 2017 року – 10501470 грн);

– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тис. євро (за результатами 2017 року – 21002940 грн);

– середня кількість працівників – до 10 осіб.

Виходячи з цього, ОСББ, що відповідають зазначеним критеріям для мікропідприємств, повинні подавати Спрощений фінансовий звіт СМП ( ф. № 1-мс та № 2-мс ).

Крім того, на ОСББ поширюються послаблення у веденні бухгалтерського обліку, передбачені п. 8 розд. І П(С)БО 25 . Зокрема, вони можуть:

– обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;

– не створювати забезпечення майбутніх витрат і платежів (на виплату майбутніх відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнавати відповідні витрати в періоді їх фактичного понесення;

– поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.

Зазначимо також, що в Порядку № 419 по-старому ідеться про суб'єктів мікропідприємництва. Однак, незважаючи на ці термінологічні неузгодження, ОСББ як неприбуткові організації тепер потрапляють до виключних норм, що призначені для суб'єктів мікропідприємництва. Зокрема, ОСББ можуть подавати до держорганів лише річну фінзвітність, передбачену для СМП ( ч. 2 Порядку № 419 ). До органів статистики річну фінзвітність подають не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним.

До податкових органів ОСББ подають фінзвітність разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553 (далі – Звіт), один раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Слід урахувати, що фінзвітність є невід'ємною частиною Звіту, тому за її неподання до податкового органу можуть накласти штраф, передбачений п. 120.1 ПКУ , у розмірі 170 грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. На цьому наголошують і податківці в роз'ясненні з розділу 102.25 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ.

Особливості застосування Плану рахунків

ОСББ має право використовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва . Для юросіб, які не займаються підприємницькою діяльністю, це передбачено в ч. 2 Наказу № 186 . Утім, на практиці спрощений План рахунків застосовують рідко.

Якщо ОСББ використовує "загальний" План рахунків , необхідно звернути увагу на таке. Згідно з розділом І Інструкції № 291 організації, діяльність яких не спрямована на провадження комерційної діяльності (у тому числі ОСББ), рахунки класу 9 "Витрати діяльності" можуть не вести. ОСББ мають право обліковувати витрати з використанням лише рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Разом з тим за власним бажанням ОСББ можуть вести облік з використанням 8-го та 9-го класів рахунків. Обраний варіант обліку слід указати в розпорядчому документі про облікову політику ( п. 2.1 розд. II Методрекомендацій № 635 ).

Проблемні питання бухгалтерського обліку ОСББ

Головна особливість ОСББ полягає в тому, що їхня діяльність не спрямована на отримання прибутку. А норми П(С)БО сформульовано виходячи з припущення, що підприємство отримує економічні вигоди, під якими розуміється потенційна можливість отримання підприємством коштів від використання активів ( ст. 1 Закону № 996 ).

Тому стосовно бухгалтерського обліку будь-яких неприбуткових операцій, у тому числі й ОСББ, доводиться робити деякі припущення.

В офіційному виданні податківців "Вісник. Офіційно про податки", 2018, № 4, с. 34, зазначено, що, враховуючи специфіку діяльності неприбуткових організацій, доцільно визнавати всі надходження неприбуткових організацій цільовим фінансуванням і цільовими надходженнями, включаючи орендні платежі, проценти, отримані за депозитами, курсові різниці. Причому фахівці в цій публікації висловлюють думку, що і в бухгалтерському обліку такі надходження показують як цільове фінансування на субрахунку 484, на якому вони рекомендують завести відповідну аналітику, наприклад, субрахунок 4843 "Цільове фінансування від орендної плати".

Водночас за нормами П(С)БО 15 у бухгалтерському обліку зазначені платежі не класифікуються як цільові надходження. Тому в тих бухгалтерів, які скрупульозно дотримуються норм П(С)БО, можуть виникати розбіжності між даними фінзвітності та Звіту .

У згаданій публікації також зазначено, що доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно на рівні понесених витрат, тому в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності неприбуткових організацій прибутку за такими операціями бути не може. Проте і цей висновок не зовсім "стикується" з нормами П(С)БО 15 . Зокрема, цільове фінансування для:

– компенсації витрат (збитків), що виникли у підприємства;

– надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання в майбутньому певних заходів

визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу ( п. 19 П(С)БО 15 ). При цьому витрати, пов'язані з таким цільовим фінансуванням, може бути визнано до або після виникнення доходів.

Зважаючи на викладене, головбух ОСББ на підставі свого професійного судження має право прийняти рішення:

1) вести бухгалтерський облік у суворій відповідності до норм П(С)БО, але тоді для складення Звіту дані фінзвітності доведеться підкоригувати, або

2) зробити запропоновані податківцями "послаблення" у веденні бухгалтерського обліку і складати Звіт виключно на підставі даних бухобліку.

Перший варіант ближче відповідає нормативним актам у сфері бухгалтерського обліку, тому далі ми дотримуватимемося його.

Облік основних операцій ОСББ

Внески до ОСББ . Положення ст. 16 Закону № 2866 передбачають, що ОСББ має право згідно зі статутом установлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів. Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, установлюються загальними зборами ОСББ ( ст. 21 Закону № 2866 ).

Надходження таких внесків відображають за кредитом субрахунку 484 "Інші кошти цільового фінансування та цільових надходжень". На цьому субрахунку доцільно завести аналітику в розрізі окремих напрямів фінансування.

Відповідно до п. 17 П(С)БО 15 отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких було визнано витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків) та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання в майбутньому певних заходів визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу ( п. 19 П(С)БО 15 ).

Доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю, обліковують на субрахунку 718 "Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів".

ОСББ отримує від власників квартир внески для компенсації поточних витрат.

Облік зазначених операцій надано в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п

Зміст господарських операцій

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

Сума,

грн

1

Понесено витрати на поточне утримання ОСББ (зарплата працівникам, прибирання території тощо)

949

651, 661, 685

20000,00

2

Нараховано внески, що виплачують власники квартир для компенсації поточних витрат ОСББ

377

484/1

20000,00

3

Визнано дохід у сумі цільового фінансування

484/1

718

20000,00

4

Отримано внески від власників квартир для компенсації поточних витрат ОСББ

301, 311

377

20000,00

Спеціальні фонди. Процедура створення спецфондів в ОСББ регламентується Порядком № 1521 , згідно з п. 2 якого спеціальні фонди ОСББ створюються для виконання заходів, пов'язаних зі значним витрачанням коштів, зокрема для:

– обладнання будинку засобами обліку та регулювання теплової енергії, холодної та гарячої води, впровадження енергозберігаючих заходів;

– обладнання під'їздів місцями для охорони;

– проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішньобудинкових інженерних систем;

– капітального ремонту будинку;

– інших заходів, визначених загальними зборами.

У листі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 15.09.2006 р. № 5/3-2226 зазначено, що резервний фонд ОСББ включає:

– витрати майбутніх періодів,

– кошти для оплати відпусток,

– витрати за форс-мажорними обставинами.

Облік відрахувань до такого фонду запропоновано вести на рахунку 43 "Резервний капітал".

Разом з тим в Інструкції № 291 зазначено, що рахунок 43 призначено для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства й установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

У зв'язку з цим на рахунку 43 слід відображати тільки ті кошти резервного фонду, які накопичено за рахунок відрахувань з нерозподіленого прибутку, отриманого, зокрема, від надання послуг ОСББ або від здавання в оренду спільного майна.

Якщо ж відрахування до резервного фонду сплачують власники квартир, правильніше такі внески обліковувати на окремому субрахунку 484, оскільки вони є цільовими надходженнями.

Ремонтний фонд , кошти якого використовуються для проведення планових капітальних ремонтних робіт, у згаданому листі пропонувалося відображати на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів". Однак такий підхід видається спірним, оскільки згідно з Інструкцією № 291 рахунок 39 призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. А сенс створення ремонтного фонду полягає в тому, що на ньому накопичуються кошти для того, щоб мати джерело оплати майбутніх витрат.

Виходячи з цього, відрахування до ремонтного фонду, які сплачують власники квартир, також можна обліковувати на окремому субрахунку 484. Якщо ж до ремонтного фонду здійснюються відрахування із суми нерозподіленого прибутку, такі кошти можна відображати на субрахунку 425 "Інший додатковий капітал".

ОСББ створює резервний і ремонтний фонди за рахунок внесків власників квартир і нерозподіленого прибутку. Доходи ОСББ отримує від здавання спільного майна в оренду. ОСББ не є платником ПДВ.

Облік зазначених операцій надано в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарських операцій

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

Сума,

грн

1

Відображено доходи від здавання спільного майна ОСББ в оренду

377

713

30000,00

2

Отримано кошти від здавання майна в оренду

301, 311

377

30000,00

3

Відображено фінансові результати від здавання майна в оренду

713

791

30000,00

791

441

30000,00

4

Відображено відрахування до резервного фонду за рахунок нерозподіленого прибутку

441

43

6000,00

5

Відображено відрахування до ремонтного фонду за рахунок нерозподіленого прибутку

441

425

6000,00

6

Отримано внески від власників квартир до резервного фонду

311

484/2

15000,00

7

Отримано внески від власників квартир до ремонтного фонду

311

484/3

15000,00

8

Оплачено роботи з ліквідації аварійної ситуації (за рахунок коштів резервного фонду)

377

311

21000,00

9

Відображено понесені витрати з ліквідації аварійної ситуації (за рахунок резервного фонду, створеного з відрахувань із прибутку)

43

377

6000,00

10

Відображено понесені витрати з ліквідації аварійної ситуації (за рахунок резервного фонду, створеного із внесків власників квартир)

977

377

15000,00

11

Визнано дохід від цільового фінансування

484/2

745

15000,00

12

Оплачено заміну обладнання для охорони під'їздів (за рахунок коштів ремонтного фонду)

685

311

28000,00

13

Відображено витрати на заміну обладнання для охорони під'їздів (за рахунок коштів ремонтного фонду, створеного з відрахувань із прибутку)

425

685

8000,00

14

Відображено витрати на заміну обладнання для охорони під'їздів (за рахунок коштів ремонтного фонду, створеного із внесків власників квартир)

152

685

20000,00

15

Віднесено до доходів майбутніх періодів отримане цільове фінансування

484/3

69

20000,00

16

Уведено обладнання в експлуатацію

104

152

20000,00

17

Нараховано амортизацію на обладнання, умовно (щомісячно)

949

131

1000,00

18

Визнано дохід від отриманого цільового фінансування (щомісячно)

69

745

1000,00

Також на цю тему читайте статті:

"ОСББ: організаційні питання" ;

"Особливості податкового обліку в ОСББ" ;

"Як організувати розрахунки зі співвласниками в ОСББ" .