Лента новостей

Кредит под залог недвижимости
Необходимость в займе финансовых средств может возникнуть как у частного лица, так и предприятия. Сегодня кредитование не является особенной проблемой и, например, получить кредит под залог недвижимости

Недвижимость
Наша великая Родина богата прекрасными населенными пунктами и городами с удивительной архитектурой и комфортными условиями жизни. Конечно, очень привлекательна в этом плане Новосибирск, который расположен

Недвижимость новая рига
Хотите почувствовать себя королями? Хотя нет, так наверное могут жить только боги недвижимость новая рига. Элитный поселок с замечательной архитектурой, открытым спа, бассейнами, фонтанами. Все находиться

Инвестиции в недвижимость Европы: тенденции 2017 года
Для инвесторов: обзор ключевых рынков европейской недвижимости в 2017 году. Недвижимость в Германии Доля недвижимости Германии в ВВП страны сегодня составляет 9,8%. Недвижимость в Германии отличалась

Дешевая Польская недвижимость
Если по какой-то причине мы решили продать квартиру, безусловно, мы хотим, чтобы это сделать как можно скорее и по лучшей цене. Тем не менее, для этого можно, мы должны быть готовы. Ничто не остановит

«Недвижимость» / Госкорпорации отказано в эффективности
По результатам проверки Счетной палатой деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ( Фонд ЖКХ), площадь аварийного жилья в стране выросла на 1,6 млн. квадратных метров

Лизинг недвижимости
Обычно компании берут аванс - 10-20 % со ставкой удорожания 6-8 %, иногда 10-12% в год на срок от 2 до 10 лет, предлагая различные варианты графиков лизинговых платежей. занимаются примерно десяток компаний

Специалист по недвижимости
Наша компания стремиться дать широкие возможности, удобство в работе без лишних трат всем участникам рынка недвижимости Крыма. Аренда квартир, комнат, коттеджей, продажа в Санкт-Петербурге Гильдия риэлторов

Коммерческие помещения | Жилье, недвижимость > Коммерческие помещения | Киев | SLANET
class="top_line"> id="topnav"> class="subcolumns" id="logonav"> id="nav demo" class="hlist"> id="topnav"> id="header_tab"> id="content"> class="c75l"> class="c25r"> class="subcolumns"> class="c75l">

Юрист по недвижимости
При осуществлении такой юридически сложной и трудоемкой сделки, как покупка или продажа квартиры или участка земли, достаточно часто возникает необходимость обращения за специализированной юридической

Księgowość i analiza personelu

 1. 1. Postanowienia ogólne
 2. 2. Pojęcie personelu
 3. 3. Zasady relacji między administracją przedsiębiorstwa a personelem
 4. 4. Program rozwoju personelu
 5. 5. Rejestracja stosunków pracy
 6. 6. Podstawowe prawa i obowiązki personelu
 7. 6.2 Pracownicy przedsiębiorstwa są zobowiązani do:
 8. 7. Podstawowe prawa i obowiązki administracji
 9. 7.2.Administracja przedsiębiorstwa musi:
 10. 8. Poprawa umiejętności personelu
 11. 9. Społeczne gwarancje personelu
 12. 10. Gwarancje zatrudnienia pracowników
 13. 11. Administracja przedsiębiorstw, personel i związki zawodowe
 14. 12. Postanowienia końcowe
 15. Wyniki

Drogi czytelniku

Drogi czytelniku! Regulacja personelu jest podstawą do wdrożenia wszystkich procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Ta regulacja jest głównym źródłem wszystkich działań jednostki zarządzania personelem.

Relacja między personelem a administracją przedsiębiorstwa opiera się na zasadach zawartych w tym rozporządzeniu. Przepis ten, między innymi, kładzie podwaliny pod rozwój programu rozwoju personelu w przedsiębiorstwie. Wszystkie wskaźniki takich działań znajdują odzwierciedlenie w kwartalnych formularzach tabelarycznych (przez 6 miesięcy, przez 9 miesięcy, przez 1 rok) raport o zasobach ludzkich .

Rozważ sekcje regulaminu pracowniczego w poniższym przykładzie:

1. Postanowienia ogólne

1.1.Ten przepis określa podstawowe wymagania dotyczące tworzenia personelu przedsiębiorstwa, opracowywanie i wdrażanie programu rozwoju personelu, reguluje procedurę rejestracji stosunków pracy, określa podstawowe prawa i obowiązki personelu i administracji przedsiębiorstwa, a także gwarancje socjalne i gwarancje zatrudnienia dla personelu, reguluje zasady interakcji i administracji przedsiębiorstw, personelu i związków zawodowych.

2. Pojęcie personelu

2.1 Pod personelem w rozumieniu tego przepisu rozumie się zespół osób wykonujących funkcje pracy na podstawie umów o pracę zawartych z przedsiębiorstwem.

2.2 Osoby wykonujące pracę (usługi) na podstawie umów cywilnoprawnych lub innych umów, które nie podlegają oznakom stosunków pracy, nie są uznawane za członków personelu.

3. Zasady relacji między administracją przedsiębiorstwa a personelem

3.1. Zasady relacji w przedsiębiorstwie to:

3.1.1 Zasada obowiązku dla wszystkich pracowników decyzji kierownictwa przedsiębiorstwa w ramach ich kompetencji;

3.1.2 Zasada kontroli i odpowiedzialności za działania pracowników i administracji, ich odpowiedzialność za wykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie ich obowiązków;

3.1.3 Zasada zatrudnienia i równy dostęp do zajmowanych wolnych stanowisk i miejsc pracy zgodnie z umiejętnościami i szkoleniem każdego z nich;

3.1.4 Zasada sprawiedliwego wynagrodzenia za składki na pracę;

3.1.5 Zasada demokracji przemysłowej i partnerstwa społecznego;

3.1.6 Zasada zapewnienia prawa do ochrony pracy i zabezpieczenia społecznego pracowników przedsiębiorstwa;

3.1.7.zasada stabilności stosunków pracy.

4. Program rozwoju personelu

4.1 Podstawowym dokumentem określającym na podstawie tego przepisu związek między administracją przedsiębiorstwa a personelem jest program rozwoju personelu. Administracja firmy zapewnia opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie programu rozwoju personelu zgodnie z prawem pracy Federacji Rosyjskiej.

4.2 Program rozwoju personelu obejmuje:

4.2.1. planowanie siły roboczej (biorąc pod uwagę potrzebę uzupełniania i zwalniania pracowników);

4.2.2.wybór, rekrutacja i zwolnienie personelu;

4.2.3 Tworzenie elektronicznej bazy danych wnioskodawców na rynku pracy;

4.2.4 Rozwój personelu;

4.2.5.atestacja personelu;

4.2.6.organizacja pracy z rezerwą personelu na wyższe stanowiska;

4.2.7 Organizacja promocji pracowników na wyższych szczeblach kariery i rotacji pracowników;

4.2.8 Rozwój społeczny personelu.

5. Rejestracja stosunków pracy

5.1 Odbiór personelu odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem pracy Federacji Rosyjskiej na podstawie umowy o pracę między pracownikiem a administracją przedsiębiorstwa i jest wykonywany na zlecenie pierwszego szefa.

5.2 Umowa o pracę zostaje zawarta:

- na czas nieokreślony;

- na czas określony nie dłuższy niż pięć lat (umowa o pracę na czas określony), chyba że inny kodeks pracy został ustanowiony przez Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej i inne ustawy federalne.

Umowa o pracę na czas określony zostaje zawarta, gdy nie można ustalić stosunku pracy na czas nieokreślony. Jeżeli umowa o pracę nie określa okresu jej obowiązywania, wówczas umowę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

5.3 Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić wyłącznie na podstawie iw sposób przewidziany przez ustawodawstwo pracy Federacji Rosyjskiej lub warunki umowy o pracę.

6. Podstawowe prawa i obowiązki personelu

6.1 Pracownicy przedsiębiorstwa mają prawo do:

6.1.1 Wymagać wsparcia organizacyjnego i technicznego, a także dostarczać informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych;

6.1.2 Skontaktuj się z kierownictwem firmy, aby uzyskać pomoc w realizacji przydzielonych zadań;

6.1.3 Zapoznaj się z sugestiami i uwagami na temat organizacji warunków pracy;

6.1.4 Znać ustalony system wynagrodzeń i jego terminową płatność, procedurę i warunki przyznawania urlopów, system świadczeń i odszkodowań, który jest ustalany zgodnie z dokumentami;

6.1.5.o zaawansowaniu drabiny kariery (praca), wzrost wysokości wynagrodzenia, z uwzględnieniem wyników pracy i poziomu kwalifikacji;

6.1.6.on szkolenia zawodowego, przekwalifikowania i zaawansowanego szkolenia;

6.1.7 Przystąpienie do związku zawodowego i przystąpienie do niego w celu ochrony ich praw pracowniczych, wolności i uzasadnionych interesów;

6.1.8 Negocjacje zbiorowe i układy zbiorowe oraz porozumienia za pośrednictwem ich przedstawicieli;

6.1.9 Odszkodowanie za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych;

6.1.10 Otrzymywanie pomocy finansowej zgodnie z warunkami i procedurą ustanowioną w dokumentach założycielskich;

6.1.11.do sądowej ochrony ich interesów.

6.2 Pracownicy przedsiębiorstwa są zobowiązani do:

6.2.1. Świadomie wykonywać swoje obowiązki związane z zatrudnieniem zgodnie z umową o pracę;

6.2.2 Wykonywanie zamówień, zleceń i instrukcji administracji;

6.2.3. Przestrzeganie ustalonych zasad wewnętrznego prawa pracy, dyscypliny produkcji i pracy, utrzymywanie interesów i przyjaznych stosunków na rynku pracy, nie podejmowanie działań, które pociągają za sobą szkody dla przedsiębiorstwa i prowadzą do zniszczenia jego reputacji biznesowej;

6.2.4 Zapewnienie wysokiej kultury działalności produkcyjnej;

6.2.5. Stale utrzymywać i podnosić poziom swoich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych;

6.2.6.Nie ujawniaj informacji handlowych i innych informacji, które są poufne i które uświadamiają sobie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych;

6.2.7 W pełni dzielić i wspierać interesy i wartości zadeklarowane przez przedsiębiorstwo;

6.2.8. Spełniać wymogi dotyczące ochrony pracy, bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych i higieny przemysłowej;

6.2.9 Przestrzegać ustalonej kolejności przechowywania dokumentów i wartości materialnych;

6.2.10 Efektywne wykorzystanie środków technicznych i sprzętu wykorzystywanych w pracy do ekonomicznego i efektywnego wydawania materiałów i energii, innych zasobów materialnych;

6.2.11 W przypadku środków materialnych i technicznych otrzymanych od administracji przedsiębiorstwa, które są niezbędne do wykonywania ich pracy, pracownik ponosi odpowiedzialność finansową zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i podejmuje wszelkie niezbędne środki dla ich bezpieczeństwa i ostrożnego obchodzenia się. Zgodnie z przepisami, poszczególni pracownicy przedsiębiorstwa zawierają umowy dotyczące pełnej odpowiedzialności materialnej.

7. Podstawowe prawa i obowiązki administracji

7.1 Administracja przedsiębiorstwa ma prawo do:

7.1.1 Wymagać od pracowników wypełniania obowiązków wynikających z umów o pracę i opisów stanowisk;

7.1.2 Wymagać od pracowników dyscypliny pracy;

7.1.3.Aby żądać bezpośredniej (rzeczywistej) szkody w przedsiębiorstwie, niedoboru, utraty, przywłaszczenia, uszkodzenia, spadku wartości nieruchomości, jak również kosztów zakupu lub przebudowy nieruchomości lub dokonania nadmiernych płatności z winy pracownika podmiot (osoba fizyczna lub prawna).

7.2.Administracja przedsiębiorstwa musi:

7.2.1 Przestrzegać prawa pracy, warunków umowy zbiorowej, umów i umów o pracę;

7.2.2.Przedstawić pracę pracownikom na podstawie umowy o pracę;

7.2.3 Zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego dla wszystkich pracowników oraz wypłata świadczeń socjalnych przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej;

7.2.4 Zorganizuj pracę pracowników w przydzielonych miejscach pracy;

7.2.5. Zapewnić niezbędne środki techniczne, sprzęt, sprzęt biurowy i inne środki niezbędne do wykonywania ich obowiązków;

7.2.6 Stworzenie bezpiecznych warunków pracy spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy;

7.2.7 Zapewnienie ścisłego przestrzegania dyscypliny pracy;

7.2.8. Przestrzegać warunków płatności określonych w umowie o pracę, aby terminowo wydawać wynagrodzenia;

7.2.9. Wspierać pracowników w doskonaleniu ich umiejętności, podnoszeniu umiejętności zawodowych;

7.2.10 Przyczynić się do stworzenia w kolektywie pracy zainteresowania sukcesem przedsiębiorstwa;

7.2.11 Zwróć uwagę na potrzeby i prośby pracowników;

7.2.12 Przeprowadzić działania mające na celu poprawę efektywności pracowników, ich zainteresowanie wzmocnieniem stabilności i stabilności działalności finansowej przedsiębiorstwa;

7.2.13 Podejmowanie rokowań zbiorowych, jak również zawieranie umów i układów zbiorowych w sposób określony przez prawo;

7.2.14 Stworzyć warunki zapewniające udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy i układy zbiorowe.

8. Poprawa umiejętności personelu

8.1 Ciągły rozwój zawodowy jest właściwym i prawnym obowiązkiem każdego pracownika. Każdy pracownik musi stale doskonalić swoje umiejętności. Obowiązkiem administracji przedsiębiorstwa jest zapewnienie każdemu pracownikowi przedsiębiorstwa warunków niezbędnych do utrzymania i podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych.

8.2 W razie potrzeby, w interesie firmy, przejścia na nowe produkty, technologię, nowe metody organizacji produkcji i zarządzania, administracja musi zapewnić wszystkim pracownikom, którzy z określonych powodów mogą stracić pracę, mieć możliwość szkolenia i przekwalifikowania.

8.3.Kiedy szkolenie i przekwalifikowanie osób zatrudnionych w połączeniu z opanowaniem specjalnej wiedzy, wymagającej kosztów znacznie wyższych niż zwykle akceptowane, administracja i pracownik mają prawo uzgodnić warunki dodatkowej atrakcyjności funduszy pracowniczych.

9. Społeczne gwarancje personelu

9.1 Administracja przedsiębiorstwa zapewnia następujące dodatkowe gwarancje społeczne dla wszystkich pracowników podczas pracy:

9.1.1 Dodatkowy urlop z powodu tymczasowej niepełnosprawności;

9.1.2 Wypłata dodatkowych kwot ustawowego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;

9.1.3 usługi medyczne, sanatoryjne i konsumenckie;

9.1.4 Dodatkowe odszkodowanie w ramach odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem zdrowia pracownika (rodzina pracownika - w przypadku śmierci tego ostatniego);

9.1.5 Utrzymanie (zachowanie) zdrowia pracowników (prowadzenie na koszt przedsiębiorstwa badania i oceny początkowej jakości zdrowia pracownika i jego zdolności do pracy);

9.1.6 Utrzymanie zdrowia pracowników i doprowadzenie ich do optymalnego trybu samoregulacji w przypadku pogorszenia jakości zdrowia pracownika podczas pracy lub w okolicznościach niezwiązanych z wykonywaniem funkcji pracy (usług) (pod warunkiem, że przyczyną pogorszenia jakości zdrowia nie było spożycie alkoholu, lek lub inne złe nawyki), okresowe badania lekarskie pracowników.

9.2 Dla pracowników firmy, którzy są emerytami (niezależnie od rodzaju przyznanej emerytury), administracja firmy zapewnia dodatkowe środki socjalne w odniesieniu do obecnego ustawodawstwa:

9.2.1 Dodatkowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu otrzymanej emerytury;

9.2.2 Gwarancje określone w punkcie 9.1.3. - 9.1.5. ten przepis.

10. Gwarancje zatrudnienia pracowników

10.1 Administracja przedsiębiorstwa zobowiązuje się do zapewnienia każdemu pracownikowi gwarancji jego zatrudnienia (zachowania pracy), pod warunkiem, że pracownik wypełnia swoje obowiązki i jest gotów zwiększyć wydajność i jakość pracy.

10.2.Aby zagwarantować zatrudnienie i zminimalizować ryzyko bezrobocia, administracja stosuje następujące środki:

10.2.1 Okresowe zakończenie zatrudniania nowych pracowników, jeśli program produkcyjny może być wspierany przez istniejący personel;

10.2.2 Przyciągnięcie pracowników na warunki umowy o pracę na czas określony w okresach narastających warunków ekonomicznych i konieczność zwiększenia produkcji przez przedsiębiorstwo;

10.2.3 Utrzymanie (kosztem całego personelu) czasowego zwolnienia pracy w przedsiębiorstwie;

10.2.4 Manewrowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwie, w tym poprzez „ruch poziomy” (transfer pracowników);

10.2.5. Zastosowanie przekwalifikowania personelu, przekwalifikowanie pracowników;

10.2.6 Wprowadzenie pracy w niepełnym wymiarze godzin zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym ustawodawstwie pracy Federacji Rosyjskiej i uzgodnionym ze związkiem zawodowym;

10.2.7.dorodnye emerytura pracowników za zgodą na wiek emerytalny.

10.3 W przypadku wcześniejszej emerytury ze względu na wiek emerytura jest wypłacana kosztem środków przedsiębiorstwa i na warunkach przyjętych w przedsiębiorstwie w porozumieniu ze związkiem zawodowym.

11. Administracja przedsiębiorstw, personel i związki zawodowe

11.1 Administracja przedsiębiorstwa, personelu i związku zawodowego jako całości działa na zasadzie partnerstwa społecznego między administracją przedsiębiorstwa, personelu i związku zawodowego.

11.2 Administracja przedsiębiorstwa uznaje prawo związku zawodowego do:

11.2.1 Reprezentacja i ochrona praw społecznych i pracowniczych oraz interesów pracowników;

11.2.2 Promowanie zatrudnienia pracowników;

11.2.3 Negocjacje zbiorowe, zawieranie umów, układów zbiorowych i kontrola ich realizacji;

11.2.4. Reprezentacja personelu w zarządzaniu przedsiębiorstwem;

11.2.5 Wdrożenie kontroli związków zawodowych nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i ochrony pracy;

11.2.6 Ochrona socjalna personelu.

11.3. Związek zawodowy jest aktywnym partnerem administracji w opracowywaniu i wdrażaniu programu rozwoju kadr i programów społecznych, które są zatwierdzane wspólną decyzją administracji przedsiębiorstwa i związku zawodowego.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie są prawnie wiążące zarówno dla administracji przedsiębiorstwa (pracodawcy), jak i pracowników przedsiębiorstwa (personelu).

12.2. Przy zawieraniu umowy o pracę warunek, że pracownik akceptuje zasady tego przepisu jako integralną część umowy o pracę, stanowi element obowiązkowy. We wszystkim, co nie jest bezpośrednio przewidziane w umowie o pracę, strony kierują się tym przepisem.

12.3 Warunki określone w punkcie 12.1. przepisy te nie pozbawiają pracowników i administracji przedsiębiorstwa prawa do uregulowania swoich stosunków w umowie o pracę inaczej niż te przewidziane w tych przepisach; jednocześnie włączenie do umowy o pracę zasad pogarszających pozycję pracownika w porównaniu z obowiązującymi przepisami, umów (układów zbiorowych) i norm określonych w tym przepisie jest niedozwolone.

Wyniki

Podstawową zasadą pracy z personelem i jego rozwoju jest regulacja personelu w przedsiębiorstwie. Wszystkie sekcje programu rozwoju personelu, składające się z części wstępnej, głównej i końcowej ze wskaźnikami niezbędnych formularzy tabelarycznych, są prezentowane w kolejności w artykułach znajdujących się na stronach witryny, począwszy od planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

Drogi czytelniku! Proszę wyrazić swoją opinię podczas wycofania!

Udostępnij artykuły w sieciach społecznościowych: