Лента новостей

Кредит под залог недвижимости
Необходимость в займе финансовых средств может возникнуть как у частного лица, так и предприятия. Сегодня кредитование не является особенной проблемой и, например, получить кредит под залог недвижимости

Недвижимость
Наша великая Родина богата прекрасными населенными пунктами и городами с удивительной архитектурой и комфортными условиями жизни. Конечно, очень привлекательна в этом плане Новосибирск, который расположен

Недвижимость новая рига
Хотите почувствовать себя королями? Хотя нет, так наверное могут жить только боги недвижимость новая рига. Элитный поселок с замечательной архитектурой, открытым спа, бассейнами, фонтанами. Все находиться

Инвестиции в недвижимость Европы: тенденции 2017 года
Для инвесторов: обзор ключевых рынков европейской недвижимости в 2017 году. Недвижимость в Германии Доля недвижимости Германии в ВВП страны сегодня составляет 9,8%. Недвижимость в Германии отличалась

Дешевая Польская недвижимость
Если по какой-то причине мы решили продать квартиру, безусловно, мы хотим, чтобы это сделать как можно скорее и по лучшей цене. Тем не менее, для этого можно, мы должны быть готовы. Ничто не остановит

«Недвижимость» / Госкорпорации отказано в эффективности
По результатам проверки Счетной палатой деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ( Фонд ЖКХ), площадь аварийного жилья в стране выросла на 1,6 млн. квадратных метров

Лизинг недвижимости
Обычно компании берут аванс - 10-20 % со ставкой удорожания 6-8 %, иногда 10-12% в год на срок от 2 до 10 лет, предлагая различные варианты графиков лизинговых платежей. занимаются примерно десяток компаний

Специалист по недвижимости
Наша компания стремиться дать широкие возможности, удобство в работе без лишних трат всем участникам рынка недвижимости Крыма. Аренда квартир, комнат, коттеджей, продажа в Санкт-Петербурге Гильдия риэлторов

Коммерческие помещения | Жилье, недвижимость > Коммерческие помещения | Киев | SLANET
class="top_line"> id="topnav"> class="subcolumns" id="logonav"> id="nav demo" class="hlist"> id="topnav"> id="header_tab"> id="content"> class="c75l"> class="c25r"> class="subcolumns"> class="c75l">

Юрист по недвижимости
При осуществлении такой юридически сложной и трудоемкой сделки, как покупка или продажа квартиры или участка земли, достаточно часто возникает необходимость обращения за специализированной юридической

Податкове планування на підприємстві

Дипломна робота на тему: «Податкове планування на підприємстві».
Дипломна робота складається з 79 сторінок (64 сторінок без урахування додатків), 8 малюнків, 14 таблиць, 44 джерел, 10 додатків.
Захист - грудень 2016 р
Презентаційної матеріал до даного диплому доступний по засланні .

структура роботи

введення 3   Глава 1 введення 3
Глава 1. Теоретичні основи податкового планування на підприємстві 7
1.1. Значення податкового планування в фінансах підприємства 7
1.2. Форми і види законних способів податкового планування 13
1.3. Оцінка ефективності податкового планування 20
Глава 2. Аналіз оподаткування діяльності підприємства на прикладі ТОВ «Орган-я» 27
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Орган-я» 27
2.2. Організація оподаткування ТОВ «Орган-я» 35
2.3. Аналіз податкової політики ТОВ «Орган-я» 42
Глава 3. Вплив системи оподаткування на ефективність функціонування підприємства 47
3.1. Розробка системи податкового планування в досліджуваному підприємстві 47
3.2. Оптимізація податкового тягаря досліджуваного підприємства 53
висновок 58
Список літератури 61
додатки 65

Вступ

В сучасних умовах нестабільності будь-якому економічному суб'єктові, на якого покладено тягар сплати платежів фіскального характеру, доводиться стикатися з тим, що його діяльність є низькорентабельною або не приносить прибуток як таку. У зв'язку з цим виникає необхідність мінімізації витрат і витрат, в тому числі скорочення сплачуються в бюджетну систему країни податкових платежів і внесків, величина яких найчастіше займає провідне місце в загальній величині витрат. Поява необхідності здійснення комплексу заходів, що дають можливість точно визначити величину підлягають сплаті податкових платежів, скоротити рівень помилково прийнятих управлінських рішень в області оподаткування, в тому числі можливостей застосування пільг, відстрочок сплати та інших податкових стимулів, і, тим самим, уникнути численних податкових ризиків, є органічною тенденцією.
Власники і керівництво багатьох економічних суб'єктів справедливо зацікавлене у використанні методів і прийомів податкового планування, тому що від цього залежить ефективність діяльності організації в цілому. Також слід врахувати, що податкове планування визнається систематичним елементом, що мають пріоритетне значення при формуванні стратегії і тактичного планування діяльності економічного суб'єкта, які включають в себе безліч зв'язків різних механізмів управління, таких як бюджетування, бухгалтерський та управлінський облік, кадрова і соціальна політика, маркетинг і т.п. Отже, податкове планування є управлінським інструментарієм і займає важливе місце в менеджменті економічних суб'єктів при прийнятті управлінських рішень.
Слід охарактеризувати ступінь розробленості досліджуваної теми як досить високу. Серед зарубіжних дослідників найбільший інтерес викликають роботи таких авторів, як Д. Кембелл, Дж. Пеппера, Д. Рассел, Д.Фрідман і іншими. Істотний внесок у розвиток питань податкового планування внесли вітчизняні вчені: Бабленкова І.І., Вилкова Є.С., Гурдеева О.В., Гусєва Т.А., Климова А.М., Піменов Н.А., Фішер О. В., Шевченко П.С. та інші.
Вищеназваними дослідниками зроблений великий внесок в розвитку інструментарію податкового планування. Однак, до цього часу в середовищі дослідників немає єдиного підходу до поняття податкового планування, відсутні будь-які підходи до класифікації методів, прийомів і способів податкового планування.
Метою дослідження є оцінка організації системи податкового планування комерційної організації і розробка рекомендацій по її вдосконаленню.
Для досягнення даної мети були поставлені і послідовно вирішені наступні завдання:
1) виявити значення податкового планування в фінансах комерційної організації;
2) вивчити форми і види законних способів податкового планування комерційних організацій;
3) дослідити способи оцінки ефективності податкового планування;
4) провести оцінку організації оподаткування ТОВ «Орган-я»;
5) проаналізувати податкову політику ТОВ «Орган-я»;
6) розробити систему податкового планування в ТОВ «Орган-я»;
7) оцінити оптимізацію податкового тягаря ТОВ «Орган-я».
Об'єктом дослідження є комерційна діяльність ТОВ «Орган-я».
Предметом дослідження виступають прийоми, способи і методи податкового планування комерційних організацій.
В якості теоретичної основи роботи були використані фундаментальні і прикладні наукові праці російських і вітчизняних дослідників в області оподаткування, аналіз загальної та спеціальної літератури, що стосується податкової податкового планування комерційних організацій.
Нормативна база дослідження формувалася на основі федеральних законів Російської Федерації, зокрема Податкового кодексу РФ, указів Президента РФ, постанов Уряду РФ, нормативно-правових актів Мінфіну Росії та інших органів виконавчої влади Російської Федерації.
Емпірична база дослідження - регістри бухгалтерського і податкового обліку, бухгалтерська і податкова звітність, внутрішні нормативні документи ТОВ «Орган-я».
Методологічною основою дослідження став системний підхід і методи економічного аналізу, що дозволило забезпечити достовірність і обґрунтованість висновків і пропозицій. Для вирішення поставлених завдань в якості інструментарію застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: абстрагування і конкретизації, логічний, системний і комплексний підходи, формально-правова перевірка документів, табличні і графічні прийоми візуалізації економіко-статистичних даних. Кожен з цих методів застосовувався в якості основного, додаткового або перевірочного відповідно до його функціональними можливостями і разрешающими здібностями при почерговому вирішенні поставлених завдань. Вибірково спрямоване використання даних методів, впорядковане єдиним алгоритмом досягнення мети, забезпечило надійність, аргументованість оцінок і достовірність отриманих висновків.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі представлені рекомендації щодо вдосконалення податкового обліку планування, які можуть бути використані в діяльності ТОВ «Орган-я».
Мета і завдання дослідження визначили обсяг і послідовність його викладу. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
Перша глава носить теоретичний характер. У ній досліджено поняття податкового планування, його роль в діяльності комерційних організацій, форми, види, способи, прийоми та методи законного податкового планування, а також основи оцінки ефективності податкового планування.
Другий розділ носить дослідницький характер. У ній дана організаційна характеристика досліджуваної організації, проведено короткий аналіз основних показників діяльності. Для досягнення мети дослідження проведено дослідження організації оподаткування та аналіз податкової політики ТОВ «Орган-я».
Третя глава носить практичний характер, в якій дано рекомендації щодо вдосконалення системи податкового планування ТОВ «Орган-я» і проведена оцінка проектних заходів.

Витяги з роботи

[...]
... податкове планування економічного суб'єкта - це діяльність суб'єкта оподаткування, спрямована на зменшення податкового тягаря за коштами мінімізації та оптимізації оподаткування. Сутність податкового планування відбивається в можливості підприємства використовувати дозволені законом способи і прийоми скорочення податкових зобов'язань.
[...]
Для того щоб не виходити за рамки чинного законодавства при здійсненні діяльності по оптимізації оподаткування, підприємствам необхідно дотримуватися ряду правил:
По-перше, не застосовувати схеми оптимізації оподаткування заради самих схем, всі схеми повинні мати економічне обгрунтування.
По-друге, для кожного підприємства методи податкової оптимізації повинні розроблятися індивідуально, з урахуванням внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства.
По-третє, при розробці методів оптимізації, необхідно консультуватися з юристами, що спеціалізуються в даній галузі.
По-четверте, необхідно ще на етапі розробки оцінити всі можливі проблеми і їх наслідки, а не вирішувати проблеми по ходу їх виникнення.
По-п'яте, необхідний постійний контроль над діями, виробленими на підприємстві для оптимізації оподаткування.
По-шосте, не можна санкціонувати заходи, спрямовані на суттєве зменшення розміру податкових обов'язків.
По-сьоме, не можна порушувати законодавство Російської Федерації.
[...]
Проведемо аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності. Інформацією для аналізу послужила фінансова звітність організації: «Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2015 г.» (Додаток 2) і «Звіт про фінансові результати за 2015 г.» (Додаток 3).
Складемо табл. 5-6, в якій проаналізуємо основні фінансові результати діяльності ТОВ «Орган-я».

Таблиця 5 Динаміка основних фінансових показників ТОВ «Орган-я» в 2013-2015 рр.

ПоказникРокиАбсол.зміниТемпи приросту,%2013201420152014/
20132015 /
20142015 /
20132014 /
20132015 /
20142015 /
2013

Виручка від реалізації, тис. Руб. 94461 цифра 68949 -29409 цифра цифра -31,13 цифра цифра Собівартість, тис. Руб. цифра 51872 цифра -24838 -1267 -26105 -32,38 цифра -34 Комерційні витрати, тис. руб. цифра цифра 12163 -2774 500 цифра цифра 4,3 -15,8 Комерційна собівартість, тис. руб. 91147 63535 цифра цифра цифра -28379 -30,29 цифра -31,1 Прибуток від продажів, тис. Руб. 3314 цифра 6181 -1797 4664 2867 цифра 307,5 ​​86,5 Інші доходи, тис. Руб. цифра 709 0 цифра -709 -710 -0,14 - цифра Інші витрати, тис. руб. 1838 1228 цифра -610 цифра -783 -33,19 цифра -42,6 Прибуток до оподаткування, тис. Руб. 2186 цифра 5126 -1188 4128 2940 цифра 413,6 134,5 Поточний податок на прибуток, тис. Руб. 437 цифра 319 -237 цифра -118 -54,23 59,5 цифра Чистий прибуток (збиток), тис. Руб. цифра 798 4807 цифра 4009 3058 -54,37 цифра 174,8 Рентабельність діяльності,% 3,64 2,39 цифра -1,25 7,46 цифра - - -

У 2014 р спостерігається зниження виручки в порівнянні з 2013 р на 29409 тис. Рублів або 31,13% за рахунок скорочення обсягів реалізації. У 2015 р порівнянні з 2014 р виручка збільшилася на 3897 тис. Рублів або на 6% за рахунок зростання цін реалізації. В цілому за 3 роки виручка знизилася на 25512 тис. Рублів або на 27%, що пов'язано зі зниженням купівельної спроможності. Слід зазначити, що в 2015 р був відкритий магазин роздрібної торгівлі.
[...]
Схема алгоритму визначення бази оподаткування з ПДФО розглянута на рис. 5.

5

Малюнок 5 - Алгоритм розрахунку бази оподаткування з ПДФО

[...]

висновок

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.
Податкове планування відіграє важливу роль в системі управління підприємством. На сучасному етапі ускладнюється процес податкового планування на підприємстві, що пов'язано з неоднозначністю податкового законодавств, розмитістю кордонів між законною і незаконною оптимізацією. Податковим плануванням є комплексна система по оптимізації системи оподаткування, планування податкових витрат.
Основними етапами планування оподаткування є постановка мети і виявлення проблем оподаткування в діючій системі, пошук інструментів оптимізації оподаткування, розробка схеми оптимізації оподаткування, впровадження застосування розробленої схеми, контроль впровадження розробленої схеми.
Основними способами оптимізації оподаткування є зміна податкового режиму на спеціальні податкові режими, застосування податкових пільг. Головним завданням будь-якого сучасного підприємства є розробка саме законної схеми оптимізації з метою зниження санкцій з боку контролюючих органів. В даний час у зв'язку антикризовими заходами, спрямованими на зниження загального податкового навантаження на економіку підвищується значимість спеціальних податкових режимів в якості інструментів податкового регулювання.
Об'єкт дослідження - комерційна діяльність ТОВ «Орган-я», російської організації, що знаходиться в м Знахідка, Приморського краю. Основний вид діяльності організації: оптова торгівля автомобільними деталями, вузлами і приладдям.
Аналіз основних показників діяльності ТОВ «Орган-я» виявив деякі проблеми, які виражені в зниження ефективності діяльності організації в 2015 р в порівнянні з 2013-2014 рр. Так, за період спостерігається зниження товарообігу на 27%, зниження річної продуктивності праці на 21%, збільшення товарних запасів при зниження реалізації, в результаті призвела до затарених товарами на складі. Позитивним моментом є своєчасна реакція підприємства на кризові явища: оптимізація витрат призвела до зростання чистого прибутку за період на 174,8%, що відбилося на зростанні показників рентабельності.
ТОВ «Орган-я» в 2013-2015 рр. було платником наступних податків і страхових внесків:
1) ПДФО (в якості агента);
2) ПДВ;
3) податок на прибуток;
4) ЕНВД (з жовтня 2015 г.);
5) страхових внесків до позабюджетних фондів РФ.
Відповідно до методики Мінфіну РФ податкове навантаження на ТОВ «Орган-я» склала 5,51% в 2013 р, 5,58% в 2014 р і 6,06% в 2015 р Збільшення податкового навантаження за 2 роки відбулося на 0,55 проц. пункту або 9,97, при цьому зниження виручки склало 27%, а зниження податкових платежів склало 20%. Збільшення податкового навантаження в 2015 р пов'язано з фактичним зниженням доходів, що однак, не вплине не величину сплачених податків і внесків.
ТОВ «Орган-я» відображає на рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» суми розрахованих податків, належних до сплати до бюджетів, за кредитом. І суми податків, фактично сплачених до бюджету, а також суми заліку ПДВ по дебету. Ведення аналітичного обліку по рахунку 68 проводиться за видами податків. Податковий облік в ТОВ «Орган-я» слід визнати неповним. В організації відсутній облікова політика для цілей оподаткування, податкові регістри, які організація формує в програмі 1С: Підприємство 8.8, задовольняють вимогам статті 314 НК РФ, хоча на локальному рівні ніяк не затверджені. Базою для податкового обліку служать відомості бухгалтерського обліку, які коригуються для цілей оподаткування. ПБО 18/02 організація не застосовує, так як є малою формою підприємництва. Отже, податковий облік в ТОВ «Орган-я» потребує методологічної доопрацювання. Для його оптимізації слід розробити регламенти податкової політики підприємства.
Збільшення податкового навантаження в 2015 р при зниженні доходів і недоліки податкової політики свідчать про вкрай низьку організацію податкового планування в ТОВ «Орган-я».
Для ТОВ «Орган-я» в якості заходів щодо вдосконалення податкового обліку та подання податкової звітності було рекомендовано розробка і впровадження стандартів податкової політики, найважливішими з яких для цілей оптимізації оподаткування є графік документообігу, регістри податкового обліку, а також облікова політика для податкового обліку.
За підсумками дослідження оподаткування організації було рекомендовано змінити режим оподаткування на спрощений з метою зниження податкового навантаження і ввести відповідні стандарти податкової політики (облікову політику для цілей оподаткування, регістри податкового обліку і графік документообігу). Впровадження даного заходу дозволить ТОВ «Орган-я» дозволить істотно знизити ризики нарахування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та виникнення суперечок з податковим органом.
Згідно з розрахунками для ТОВ «Орган-я» безумовно вигідним є застосування ССО при об'єкті оподаткування «доходи, зменшені на величину витрат» і ставкою 15%. Податкове навантаження при моделюванні ситуації за даними 2015 р при застосуванні УСН зі ставкою 16% склала 3,93% проти фактичного 6,06% в 2015 р Отже, застосування даного податкового режиму є ефективним заходом зниження податкового навантаження і оптимізації оподаткування в цілому.

Графічний і табличний матеріал

табліці
Таблиця 1 Підході до визначення Поняття «податкове планування»
Таблиця 2 Елементи податкового планування
Таблиця 3 Показники ОЦІНКИ податкової політики организации
Таблиця 4 Відомості про види економічної діяльності ТОВ «Орган-я»
Таблиця 5 динаміка основних ФІНАНСОВИХ показніків ТОВ «Орган-я» в 2013-2015 рр.
Таблиця 6 Основні виробничі и економічні Показники діяльності ТОВ «Орган-я» в 2013-2015 рр.
Таблиця 7 Розрахунок ПДФО в ТОВ «Орган-я» в 2013-2015 рр.
Таблиця 8 Розрахунок ПДВ в ТОВ «Орган-я» в 2013-2015 рр.
Таблиця 9 Розрахунок ЕНВД в ТОВ «Орган-я» в 2015 р
Таблиця 10 Розрахунок і аналіз податкового НАВАНТАЖЕННЯ за методикою Мінфіну РФ в ТОВ «Орган-я» в 2013-2015 рр.
Таблиця 11 Характеристика бухгалтерського и податкового обліку в ТОВ «Орган-я»
Таблиця 12 Результати Перевірки розрахунків з бюджетів в ТОВ «Орган-я»
Таблиця 13 Моделювання ситуації застосування ССО в ТОВ «Орган-я» для розрахунку податкового навантаження
Таблиця 14 Заходи щодо переходу на ССО в ТОВ «Орган-я»

малюнки
Малюнок 1 - Етапи податкового планування
Малюнок 2 - Структура податкового планування
Малюнок 3 - Організаційна структура ТОВ «Орган-я» в 2015 р
Малюнок 4 - Динаміка фінансових результатів ТОВ «Орган-я» в 2013-2015 рр.
Малюнок 5 - Алгоритм розрахунку бази оподаткування з ПДФО
Малюнок 6 - Об'єкти податкової політики ТОВ «Орган-я»
Малюнок 7 - Етапи розробки податкової політики ТОВ «Орган-я»
Малюнок 8 - Елементи ССО

додатки
Додаток 1 Порівняльна характеристика методик розрахунку податкового навантаження
Додаток 2 Бухгалтерський балансу ТОВ «Орган-я» на 31.12.2015 р
Додаток 3 Звіт про фінансові результати ТОВ «Орган-я» за 2015 р
Додаток 4 Довідка 2-ПДФО ТОВ «Орган-я» за 2015 р
Додаток 5 Фрагмент книги покупок ТОВ «Орган-я» за 2015 р
Додаток 6 Фрагмент книги продажів ТОВ «Орган-я» за 2015 р
Додаток 7 Розрахунок податку на прибуток ТОВ «Орган-я» за 2015 р
Додаток 8 Оборотно-сальдова відомість по рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» в ТОВ «Орган-я» за 2015 р
Додаток 9 Аналіз рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» в ТОВ «Орган-я» за 2015 р
Додаток 10 Фрагмент картки рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» в ТОВ «Орган-я» за 2015 р

Дану роботу Ви можете використовувати в якості зразка при підготовці власного дослідження. Щоб придбати (купити) роботу, зв'яжіться з автором за адресою електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен буті включень JavaScript для перегляду. . Інші доступні способи зв'язку вказані в розділі Контакти .