Главная Новости

Сценарії та програми викладачу і учням

Опубликовано: 20.09.2022

Результатом розвитку функціональної грамотності є оволодіння системою базових компетенцій, що дозволяють учням та молоді ефективно використовувати отримані знання у життєвих ситуаціях та у процесі соціальної адаптації, докладніше https://obuchan.org.ua. На викладачів покладається завдання систематизації, обробки та донесення до учня змісту сполучених знань. Саме тому вчителі проводять методичні дослідження щодо «як вчити». Кінцевим результатом системи освіти, організованої у цьому напрямі, є навичка навчання, що здобувається з окремих предметів.

Один із способів підвищити функціональну грамотність школяра на уроці фізики - вміти читати графіки та малюнки у навчальній програмі, аналізувати їх та робити висновки, порівнюючи їх. Графіки та малюнки на тему можна знайти на всіх факультетах фізики. Під час аналізу графіків і малюнків учень охоплює кілька функціональних грамот.

Знаючи залежності між величинами на графіках, вміючи відзначати їх по осі координат при побудові графіка, запису одиниць вимірювання, при аналізі, учень може використовувати ряд умінь, таких як знання, порівняння, уміння робити висновки, математична грамотність, обробка інформації, вміння вибирати необхідне та використовувати його. [4]

Наприклад: розберемо розподілене завдання для 9 класу "Вібрації" розділ [5,8].

 • Визначити значення деталі на осі координат за графіком: ;
 • Визначити значення деталі на осі координат за графіком: ;
 • Визначити значення амплітуди: ;
 • Визначте період коливань: ;
 • Визначити частоту коливань: ;
 • Визначити частоту циклів: ;
 • Завдяки цьому завдання учень може визначити математичну грамотність, залежність на графіку, зв'язок та залежність між фізичними величинами. Це завдання можна ускладнити і дати учням із вищим рівнем:

 • Запишіть рівняння коливань: ;
 • 1.1. Яким законом виражається графік коливань? косинус

 • Розрахуйте амплітуду швидкості:
 • 2.1. Напишіть рівняння швидкості: ;

  2.2. Намалюйте графік залежності швидкості часу:

  2.3. Чим виражається графік швидкості? синусоїда

  2.4. Запишіть фазовий зсув: одно –;

 • Розрахуйте амплітуду прискорення:
 • 3.1. Напишіть рівняння прискорення: ;

  3.2.Намалюйте графік залежності прискорення від часу:

  3.3. Яким законом виражається графік прискорення? косинус

  3.4. Напишіть фазовий зсув: одно;

  З наведеного нижче графіка ви можете зрозуміти і побачити фазовий зсув, порівнявши часові залежності координати, швидкості та прискорення.

  Поняття фаз — одне із складних понять у курсах фізики та математики. Записуючи та зображуючи рівняння залежності швидкості та прискорення від часу, учень не тільки отримує перше уявлення про поняття фази, але й має можливість правильно його зрозуміти.

  Дивлячись на цей графік, учні можуть скласти таблицю для порівняння значень швидкості та прискорення при максимальному значенні координати.

  Розміри

  макс. хв — макс — макс мін — макс мін — макс мін — макс мін — макс мін макс. макс. хв макс. хв макс. хв хв макс. хв макс. мін - макс - макс мін - макс

  З цієї таблиці видно, що з максимальному відхиленні значення координати від рівноваги значення швидкості перебуває в мінімальному значенні, тобто кінетична енергія має мінімальне значення, т.к. максимальне відхилення координати від рівноваги, математичний маятник зупиняється на даний момент ( ) і повертається у стан рівноваги, починає рухатися назустріч. Тіло рухається повз точку рівноваги з максимальною швидкістю за інерцією. Саме тоді кінетична енергія максимальна. Тепер швидкість системи знову починає віддалятися від рівноваги, тому вона починає зменшуватись. Коли система знову досягає максимального відхилення, швидкість стає мінімальною, а кінетична енергія стає мінімальною. Навпаки, у цьому випадку прискорення системи максимально при максимальному прогинанні, тому що збільшується сила, яка намагається привести систему до рівноваги. Відповідно збільшується потенційна енергія системи. Процес періодично повторюється остаточно руху. У таблиці ці подібності виділені одним кольором.

  Одним із основних способів підвищення конкретності та результативності уроку та його результативності є постановка учням рівневих завдань. У своєму досвіді роботи я використовую метод диференційованого навчання нових технологій при розвитку розумових здібностей учнів, для навчання їх самостійної роботи. Технологія рівня освіти має свій вплив. Це допомагає учням організовувати та виконувати свою роботу. Студенти виконують свою роботу, оцінюють свої знання через систему моніторингу та ставлять діагноз. Рівнево-диференційована технологія навчання доктора педагогічних наук, професора Ж.А. Караєва поділяється на такі 4 види [7]:

 • репродуктивний рівень - завдання дається з урахуванням універсальних стандартних знань. Такі завдання залежать від знань, отриманих учнями на попередніх уроках та самого учня;
 • алгоритмічний рівень - тут учень виконує інформацію, отриману за поясненням вчителя;
 • евристичний рівень - учень виявляє цікавість та відповідає, використовуючи додаткову літературу;
 • творчий рівень – показує чисту оригінальність учня. Учні самостійно вивчають нову тему під час творчого пошуку. Рівнева освіта пробуджує активність кожного учня.
 • Ще більш ускладнюючи це завдання для просунутих учнів, знаючи довжину струни коливальної системи, наприклад, довжину нитки математичного маятника, масу вантажу, прикріпленого до пружинного маятника, жорсткість весни; можна знайти у значеннях кінетичної, потенційної, повної енергії та повної сили, що діє на систему.

  4.1. Довжину нитки математичного маятника знаходимо з формули періоду:

  4.2. Для пружинного маятника жорсткість пружини знаходимо за формулою з урахуванням того, що значення кругової частоти дорівнює:

  4.3. Використовуючи значення амплітуди прискорення кінцевої сили, яка намагається привести маятник у рівновагу, обчислюємо:

  4.4. За амплітудним значенням швидкості знайдіть кінетичну енергію:

  4.5. Знаючи максимальне відхилення від рівноваги, він знаходить потенційну енергію:

  4.6. Для знаходження повної енергії він використовує формулу закону збереження механічної енергії та закон обертання. Повну енергію коливальної системи можна знайти, знаючи максимальне відхилення системи від рівноваги:

  Наступних результатів можна досягти завдяки використанню нових технологій у класі:

 • отримувати інформацію через кілька органів чуття одночасно;
 • активність уваги;
 • підвищення інтересу до предмета;
 • Візуальність, розуміння навчання;
 • підвищення якості запропонованої інформації;
 • ефективне використання навчального часу;
 • всебічний розвиток учня;
 • поліпшити якість освіти.
 • Це завдання, засноване на теорії конструктивного навчання, є одним із найпопулярніших методів навчання, які досягли найвищого світового рівня в системі середньої освіти. Мета конструктивного навчання полягає в тому, щоб розвинути у учня здатність глибоко розуміти предмет, домогтися того, щоб він міг ефективно використовувати отримані знання поза уроком у будь-якій ситуації [10].

  Тоді викладач матиме можливість визначити, наскільки добре учень може використовувати знання, отримані за допомогою одного розподіленого завдання. Такі завдання дозволяють підвищити функціональну компетентність школяра з фізики. Вміння студента аналізувати графік дозволяє йому аналізувати інформацію про енергоспоживання, динаміку зростання населення, видобутку та використання нафти та газу в умовах ринкової економіки в майбутньому та прогнозувати, які зміни відбудуться у цих сферах у майбутньому.

  Наступних результатів можна досягти завдяки використанню нових технологій у класі:

  avatar
  Слогоцкая Шони Семеновна
  nfo-@info-center.od.ua
  Слогоцкая Шони Семеновна
  Опубликовано: 20.09.2022 | Исправлено: 20.09.2022  Hobart Papankin
  20.09.2022 в 20:40
  2) позволяет выполнять команды в более продолжительное время и в индивидуальном для ученика темпе;

  Все комментарии
  rss
  http://info-center.od.ua/node/2012746