ХІV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» (6 – 8 червня 2013 р.)
22-05-2013, 12:52
29 травня 2013 р. о 14.00 в офісі ОРО НСЖУ пройде прес-конференція, присвячена ХІV ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ВИСТАВЦІ-ФОРУМУ «УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ» (6 – 8 червня 2013 р.)
6 - 8 червня 2013 року Одеська національна наукова бібліотека імені М.Горького спільно з Міні-стерством культури України, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною та Одеською міською радами, Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів, Книжковою палатою України імені І.Федорова прово-дить ХІV Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині». Ця загальнодержавна культурно-просвітницька акція здійснюється на виконання обласної цільової програми «Культура Одещини – 2012-2015 роки», затвердженої рішенням Одеської обласної ради.
Започаткована 2000-го року, виставка-форум покликана сприяти збереженню і примноженню духовного та культурного надбання українського народу; розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя, її популяризації; розповсюдження та популяризації нових книжкових видань різними мовами, що вийшли впродовж року на теренах України; поповненню бібліотек Півден-ного регіону новою літературою.
Проголошена чотирнадцять років тому мета цього масштабного культурно-просвітницького за-ходу не втратила своєї актуальності й нині, адже розбудова Української держави неможлива без розвит-ку національного книговидання, яке відіграє важливу роль у самоусвідомленні нації, формуванні куль-тури, духовності та водночас є свідченням національно-культурного відродження українського народу.
Знаковим цей форум роблять кілька подій, які мають як загальнонаціональне, так і ширше, циві-лізаційне значення. 24 травня 2013 року в День слов’янської писемності та культури відзначалося 1150-річчя кириличного письма – свято, яке об’єднує східний та західний слов’янський світ. 6 червня, в день прийняття Спілки журналістів України в 1992 році до Міжнародної федерації журналістів, відзначається День журналіста України – організації, яка відіграє важливу роль у супільно-політичному та культу-рному житті країни, є презентантом нашої держави на міжнародному рівні. Проведення виставки-форуму сьогодні немислиме без активної участі цієї шанованої професійної організації.
Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-форумі, – «Наукова думка» НАН Украї-ни, «Мистецтво», «Картографія», «Мапа», ТОВ «Алерта» (Київ), «Університетська книга» (Суми), Ре-дакція газети «Підручники і посібники» (Тернопіль), «Астропринт» (Одеса) та ін. Серед учасників, які вперше братимуть участь у виставці-форумі – видавництво “Сітон” (Київ). Видавці представлятимуть наукову, довідково-енциклопедичну, навчальну, дитячу і художню книгу, високоякісні переклади на українську мову іноземної літератури фінансово-економічного, науково-технічного, бізнес напряму, ви-дання, присвячені історії та культурі України, українському фольклору, питанням економіки, педагогі-ки, літературознавства, мистецтва, філософії та релігії, картографічні видання тощо.
Виставці-форуму традиційно передує конкурс читацьких рецензій на книжкові новинки, які по-бачили світ у вітчизняних видавництвах у 2012-2013 роках та стали переможцями різноманітних прес-тижних конкурсів та літературних рейтингів, вирізняючись з-поміж інших претендентів актуальністю теми, змісту, ілюстративним оформленням, оригінальністю дизайнерської роботи та поліграфічного ви-конання. Кращі рецензії будуть відзначені премією «Читач року».
Чільне місце у програмі книжкового форуму відведено “круглому столу” на тему: “Ринок укра-їнської книги: Стагнація? Стабілізація? Розвиток?” за участі директора Книжкової палати України імені І.Федорова, доктора технічних наук, професора М.І.Сенченка, президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В.Афоніна, книговидавців, бібліотекарів, громадських діячів та книгорозповсюджувачів. Микола Сенченко також презентуватиме власну книгу «Общество истребле-ния – стратегическая перспектива «демократических реформ» (К., 2013).
Відвідувачам виставки-форуму традиційно пропонується низка цікавих презентацій: презентація поетичної збірки “Світ за Брайлем” та історичної повісті для підлітків “Під мурами твердині” (дип-ломант Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей “Коронація слова”) М.І. Мартинюка (Поліграфічно-видавничий дім “Твердиня” (Луцьк).
Відбудеться також презентація книги П.Й. Коробчука “Архівотека, або Книжечка для себе” (Поліграфічно-видавничий дім “Твердиня” (Луцьк). Гостями та учасниками яких стануть: віце-президент Асоціації українських письменників, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, поет Т.О. Федюк, письменники П.Й. Коробчук та В.А. Стельмах, кандидат філологічних наук М. І. Мартинюк, заслужений працівник культури України Т.І. Максим’юк та ін.
В.о. директора Інституту енциклопедичних досліджень НАН України М.Г. Желєзняк презенту-ватиме 12-й том Енциклопедії Сучасної України.
Довідково-енциклопедичне видання “Історія української культури” (5-й том (книги 1 – 3) презентуватиме видавництво “Наукова думка” НАН України.
Видавництво “Мистецтво” презентуватиме художні альбоми: “Шедеври українського живопи-су” (К., 2012) та “Національний музей історії України” (К., 2012).
Художник, мистецтвознавець, член Національної спілки журналістів України В.А. Кудлач пре-зентуватиме книгу “Герасим Семенович Головков. 1863 – 1909: життєпис, періодика, репродукції творів, каталог, бібліографія” за участі мистецтвознавців, митців, видавців.
Відбудеться автограф-сесія доктора сільськогосподарських наук, професора М.О.Шалімова, ав-тора книги “Вернадский. Человек и ученый. Новые факты биографии. ” (ч. 2. ) (Одесса, 2013).
Другий день виставки-форуму відкриється презентацією книги “Повернення в Портленд” (К., 2011). Г.Д. Гусейнова, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, члена Національної спілки письменників України, головного редактора журналу “Кур'єр Кривбасу”.
Державне науково-виробниче підприємство “Картографія” презентуватиме краєзнавчий путівник “Влюбись в Одессу” Г.А. Білик та Л.І. Саєнко (К., 2013).
О. С. Різників, член Одеської обласної організації Національної спілки письменників України, лауреат премії ім. П.Тичини презентуватиме щорічний альманах “Одеська хвиля: документи, твори, спогади в’язнів сумління” (вип.6) та журнал-альманах “Зона” (вип. 26 - 28).
В.Г. Кушнір, археолог і етнолог, декан історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова презен-туватиме монографію “Господарсько-побутова адаптація українців Південно-Західного степу і Ни-жнього Подунав’я. (Друга половина XIX – перша половина XX ст.).” (Одеса, 2012).
Відбудеться презентація книги “Золотое кольцо Победы” (Одесса, 2012) Ю.А. Работіна, голо-ви правління Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України.
7 червня в м. Іллічівську відбудеться виїзне Свято української книги та благодійна акція пе-редачі книжок вітчизняних видавництв у бібліотеки міста; заплановано творчі зустрічі авторів книг з громадськістю міста.
Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу «Краща книга виставки-форуму 2013 року» відбудеться 7 червня у м. Іллічівську.
Під час роботи виставки-форуму експонуються книжково-ілюстративні виставки:
“Краща книга виставки-форуму 2013”;
“Видання ОННБ імені М.Горького”;
“Книги одеських письменників. 2011-2013 рр.”
“Славетні ювіляри 2013 (Одеська обласна організація НСПУ)”
“Замок Куріса – “Палітра Задзеркалля”: виставка творів художника Олега Свіріна та фотомайст-ра Віктора Михальченка).
Адреса: ОННБ імені М.Горького, вул. Пастера,13, м. Одеса-23, 65023
Контактний тел/факс: (048) 723-02-52; тел.: (048) 723-24-78
E-mail: [email protected]
Похожие новости нашего сайта:


Герой нашей рубрики интервью - одесский анархист Вячеслав Азаров, руководитель
Герой сегодняшней рубрики "Интервью" - депутат одесского городского совета и активный
Основатель Куликова поля Антон Давидченко не так давно вышел на свободу, после
В Одессе завершилось одно из долгожданных событий этого лета. Одесский международный
Буквально через считанные дни в Одессе пройдет главное событие этого лета. Одесский
В Одессе местный городской департамент юстиции хочет запретить организацию «Молодежное
Загрузка...
Loading...

rss
Карта